Szkody komunikacyjne za granicą

Osoby, które są poszkodowane w wypadkach samochodowych za granicą, mogą otrzymać odszkodowanie od sprawcy wypadku. Odszkodowanie jest wypłacane z jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

wypadekCo zrobić, gdy zostaniemy poszkodowani?
W sytuacji, gdy dochodzi do wypadku, musimy zgłosić do ubezpieczyciela swoje roszczenia: konieczna jest wycena szkody komunikacyjnej i zażądanie zwrotu kosztów usunięcia takiej szkody od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zwykle w takich wypadkach również firma ubezpieczeniowa sprawcy osobno wykonuje swój kosztorys szkody i ocenia ile środków może przeznaczyć na wypłatę odszkodowania.

W jaki sposób ubezpieczyciel wycenia szkodę?
Wycena szkody komunikacyjnej dokonana przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy niemal zawsze będzie zaniżona. Ubezpieczyciele bowiem dokonują wyceny na podstawie cen roboczogodzin mechaników i innych fachowców, którzy będą usuwali szkodę. Biorą pod uwagę także ceny części zamiennych do samochodów zamiast cen oryginalnych. Jeśli nie zgadzamy się z kosztorysem szkody wygenerowanym przez firmę ubezpieczeniową sprawcy, wówczas powinniśmy zgłosić sprzeciw bezpośrednio do towarzystwa, a następnie – jeśli sprzeciw nie będzie skuteczny – do sądu.

Terminy
Rzeczoznawca ma stawić się w celu dokonania oględzin w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia szkody w firmie ubezpieczeniowej. Zwykle firmy ubezpieczeniowe  nie wysyłają rzeczoznawcy do drobnych zdarzeń drogowych. Wystarczy im zdjęcie zrobione przez poszkodowanego. Jeśli jednak wezwiemy rzeczoznawcę i ten stawi się na miejscu w celu zrobienia oględzin, to towarzystwo ma od momentu zgłoszenia szkody miesiąc na wypłatę odszkodowania.