Polskie hotele

hotel

Hotele mają coraz większe pole działania. Kiedyś było tak, że jechało się gdzieś w góry czy nad morze i juz na miejscu szukało noclegu. W dzisiejszych czasach możemy zrobić to przed wyjazdem i to bez ruszania się w zdomu. Dziś rynek turystyczny to potęga. Samo tylko hotelarstwo jest jedną z głównych dziedzin gospodarki, trzecią co do wielkości wpływów dewizowych. Wraz z postępem techniki, nauki i kultury wzrasta zainteresowanie światem, dawnymi cywilizacjami, a także zwyczajami innych narodów. W związku z tym nasila się ruch turystyczny, który powoduje intensywny rozwój bazy hotelarskiej. Powstają małe i duże spółki osób krajowych i zagranicznych, które inwestują w rozwój hotelarstwa, widząc w tym możliwość szybkiego pomnożenia kapitału. Inwestycje te powodują powstawanie konkurencyjnych ze sobą łańcuchów hotelowych. Hotele czerpią wzajemne korzyści z faktu bycia częścią takich systemów. Można powiedzieć że jest to nowoczesne rozwiązanie które pozwala czerpać korzyści właścicielom hoteli jak i samym turystom.
Specyficzne cechy różniące łańcuchy hotelowe stanowią podstawę do wprowadzenia pojęć – łańcuch hotelowy i system hotelowy. Łańcuchy te w różnych krajach tworzą własne, oryginalne formy budownictwa hotelowego, specyficzne metody obsługi, własne struktury organizacyjne, charakterystyczne dla swoich hoteli warunki lokalizacyjne obiektu i ich rozwiązania funkcjonalne, a także nowoczesne, dogodne dla gości systemy rezerwacyjne.
Wymogi turystów stale rosną i hotel musi za nimi nadążyć jeżeli chce utrzymać kategorię i wysoki poziom usług. Wraz z ożywieniem gospodarczym po II wojnie światowej, z rozwojem turystyki, a szczególnie komunikacji występują na świecie różne formy akumulacji kapitału w formie spółek, kombinatów i innych powiązań finansowych. Powstają potężne łańcuchy hotelowe i międzynarodowe systemy hotelowe powiązane z liniami lotniczymi i innymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi. Łańcuch hotelowy określa zespół hoteli kierowany przez wspólny zarząd, prowadzący jednolitą politykę w zakresie wyżywienia i zakwaterowania, utrzymujący jednolity standard usług hoteli należących do jednego właściciela lub gestora.

Zobacz też stronę poświęconą polskiemu hotelarstwu: www.victoria-mpszach.org.pl.