Wizy

budapesztCzy poruszanie się po krajach europejskich i krajach innych kontynentów jest łatwe? Napewno niejedna osoba zadaje sobie to pytanie, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu podróżowanie po świecie nie było tak łatwe. Mimo to aby pozwolić sobie na wycieczę np. do USA musimy mieć wizę. A co z innymi krajami? Jeszcze niedawno wybierając się do większości państw zagranicznych Polakom potrzebne były wizy. Dziś nie tylko nie potrzebujemy wiz do większości krajów europejskich, ale możemy się do nich dostać okazując tylko dowód. Ponadto dzięki wejściu Polski do strefy Schengen w 2007r, kontrole na granicach zostały dla Polaków zniesione. Strefa obecnie obejmuje wszystkie kraje UE, z wyjątkiem Rumunii, Irlandii, Bułgarii oraz Wielkiej Brytanii, oraz Norwegię i Islandię. Na granicach pomiędzy państwami należącymi do niej nie ma już żadnej kontroli paszportowej.  Nie musimy posiadać wizy niezależnie od długości i celu naszego pobytu. W przypadku gdy planujemy pozostać na danym obszarze dłużej niż trzy miesiące musimy uzyskać specjalne zezwolenie, na policji lub w urzędzie ds. cudzoziemców. Jeśli idzie o państwa nie należące do Unii to polscy obywatele mogą podróżować bez wiz do krajów znajdujących się na tzw. białej liście obejmującej państwa, których obywatele mogą wjeżdżać na teren UE na podstawie paszportu. Z większością państw znajdujących się na tej liście Polska zawarła porozumienie o ruchu bezwizowym, niestety USA i Australia ciągle wymagają od nas wiz, co jest dla naszych rodaków bardzo niekorzystne, ze względu na duże zainteresowanie pracą w tych państwach. Polska ma również podpisane umowy o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego z szeregiem państw spoza „białej listy”. Musimy się póki co pogodzić z tym faktem.

Dodaj komentarz